• надання вузами методичної допомоги в розробці та впровадженні навчальних програм, варіативної частини навчального плану;
 • співавторство вчителів ліцею та науковців у написанні методичних посібників, проведенні олімпіад, конкурсів, змагань та інших видів позакласної роботи;
 • проведення системної профорієнтаційної роботи;
 • сприяння організації реклами освітніх послуг вищих навчальних закладів;
 • організація довузівської підготовки учнів ліцею;
 • вступ випускників Балаклійського ліцею до базових вищих навчальних закладів;
 • залучення науковців до викладання спецкурсів (основи генетики, основи біотехнології, історія української літератури, окремі розділи фізики, основи економіки і менеджменту);
 • надання допомоги учням при підготовці наукових робіт до МАН, здійснення наукового керівництва експериментальною роботою ліцеїстів;
 • використання ліцеїстами фондів вузівських бібліотек;
 • стажування окремих учителів на кафедрах вузів;
 • надання бази ліцею студентам для проходження практики.
 •       На сьогоднійшній день Балаклійський ліцей має такі зв'язки з Вищими Навчальними Закладами:

  Харківський Національний Аграрний Університет ім.В.В.Докучаєва
  
  Харківський Національний Політехнічний Університет
  
  Харківський Національний Автомобільно-Дорожний Університет
  
  Харківський Національний Аерокосмічний Університет ім.М.Є.Жуковського
  
  Харківська Академія Міського Господарства
  
  Харківський Національний Технічний Університет Радіоелектроніки
   
  Харківський Національний Університет ім. В.Н.Каразіна
  
  Харківський Національний Педагогічний Університет ім.Г.С.Сковороди